Rezerwat przyrody „Zamczysko”

Rezerwat o powierzchni 14,44 ha, utworzony w 1959 roku. Cel ochrony: „Zachowanie ze względów naukowych fragmentu lasu mieszanego o charakterze pierwotnym w Paśmie Orłowińskim Gór Świętokrzyskich”. Rezerwat obejmuje uroczysko o nazwie Zamczysko, leżące pomiędzy wzniesieniami Wysokówka i Słowiec. Nazwa uroczyska sugeruje, że była tu niegdyś budowla obronna. Warunki naturalne sprzyjały budowie takiego obiektu – stoki […]

czytaj dalej