Rezerwat przyrody „Karczówka” w Kielcach

Karczówka jest najwyższym (340 m npm) wzniesieniem Pasma Kadzielniańskiego. To charakterystyczne w krajobrazie kieleckim wzniesienie jest także doskonałym punktem widokowym na Kielce i Góry Świętokrzyskie. Na szczycie Karczówki znajdują się zabudowania kościoła św. Karola Boromeusza i klasztor pobernardyński ufundowany przez biskupa Marcina Szyszkowskiego. Aktualnie prowadzą tu działalność duszpasterską księża Pallotyni.

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Kadzielnia” w Kielcach

Kadzielnia to charakterystyczne dla krajobrazu Kielc wzgórze, o wysokości 295 m npm. Tworzące Kadzielnię wapienie wydobywano od XVIII wieku. Po zaprzestaniu działalności kamieniołomu w 1962 roku, zagospodarowano Kadzielnię dla celów rekreacyjno-turystycznych. W wyrobisku znajduje się zadaszony amfiteatr na 5 tysięcy miejsc, w którym odbywają się między innymi koncerty Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, organizowanego w […]

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Skałki Piekło pod Niekłaniem”

Rezerwat jest fragmentem boru mieszanego z dominantą sosny w wieku ok. 200 lat. Wśród drzewostanu występują zwietrzałe skały piaskowcowe o osobliwych kształtach: grzybów, kominów, kazalnic itp. Skałki te ciągną się na długości około 1 kilometra. Wysokość skał dochodzi do 8 metrów. Te przedziwne kształty skały uzyskały na skutek wietrzenia i działalności wiatru, sprawiły to także […]

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Chelosiowa Jama”

Rezerwat utworzony w 1997 roku, powierzchnia 25,83 ha. Miejscowość Jaworznia. Cel ochrony: „Zachowanie bardzo różnorodnych form krasu wraz z najdłuższym w regionie świętokrzyskim systemem jaskiniowym”. Rezerwat znajduje się na terenie dwóch nieczynnch kamieniołomów położonych w części szczytowej góry Kopaczowej. Znajdująca się tu jaskinia Chelosiowa Jama-Jaskinia Jaworznicka jest najdłuższą na terenie Gór Świętokrzyskich. Nie jest udostępniona […]

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Krzemionki”

Rezerwat częściowy, pow. 378,79 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Magonie, gmina Bodzechów. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Kunów PKP, MPK – pomnik bitwy pod Janikiem – Dębowa Wola MPK, PKS – Krzemionki Opatowskie – Magonie – Bałtów – Pętkowice PKS. Cel ochrony: „Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych, rzadkich i chronionych gatunków […]

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Zamczysko”

Rezerwat o powierzchni 14,44 ha, utworzony w 1959 roku. Cel ochrony: „Zachowanie ze względów naukowych fragmentu lasu mieszanego o charakterze pierwotnym w Paśmie Orłowińskim Gór Świętokrzyskich”. Rezerwat obejmuje uroczysko o nazwie Zamczysko, leżące pomiędzy wzniesieniami Wysokówka i Słowiec. Nazwa uroczyska sugeruje, że była tu niegdyś budowla obronna. Warunki naturalne sprzyjały budowie takiego obiektu – stoki […]

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Zachełmie”

Rezerwat „Zachełmie” o powierzchni 7,95 hektara utworzono 25 listopada 2010 roku w celu zachowania stanowiska paleontologicznego najstarszych tropów czworonogów (tetrapoda) wraz z formami tektonicznymi w dawnym kamieniołomie w miejscowości Zachełmie w gminie Zagnańsk. W przeszłości w nieczynnym dziś kamieniołomie wydobywano dolomity.

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie”

Rezerwat częściowy, pow. 2,45 ha, utworzony w 1979 roku. Miejscowość Tursko, gmina Połaniec. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Połaniec PKS, PKP – rezerwat „Zamczysko Turskie” – Ossala – Niekrasów – Osiek PKS (22,5 km). Cel ochrony: „Zachowanie starodrzewu lipowego”. W rezerwacie obok drzewostanu lipowego występują: grab zwyczajny i wiąz, niektóre egzemplarze tych drzew mają […]

czytaj dalej