Uroczystości 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Karczówce w Kielcach

Uroczystości rocznicowe wybuchu Powstania Styczniowego zostały zorganizowane przez Księży Pallotynów z Karczówki, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, Stowarzyszenie Ochrony Tradycji Genius Loci „Karczówka” oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Karczówka” w Kielcach

Karczówka jest najwyższym (340 m npm) wzniesieniem Pasma Kadzielniańskiego. To charakterystyczne w krajobrazie kieleckim wzniesienie jest także doskonałym punktem widokowym na Kielce i Góry Świętokrzyskie. Na szczycie Karczówki znajdują się zabudowania kościoła św. Karola Boromeusza i klasztor pobernardyński ufundowany przez biskupa Marcina Szyszkowskiego. Aktualnie prowadzą tu działalność duszpasterską księża Pallotyni.

czytaj dalej