Rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie”

Rezerwat częściowy, pow. 2,45 ha, utworzony w 1979 roku. Miejscowość Tursko, gmina Połaniec. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Połaniec PKS, PKP – rezerwat „Zamczysko Turskie” – Ossala – Niekrasów – Osiek PKS (22,5 km). Cel ochrony: „Zachowanie starodrzewu lipowego”. W rezerwacie obok drzewostanu lipowego występują: grab zwyczajny i wiąz, niektóre egzemplarze tych drzew mają […]

czytaj dalej