Rezerwat przyrody „Skałki Piekło pod Niekłaniem”

Rezerwat jest fragmentem boru mieszanego z dominantą sosny w wieku ok. 200 lat. Wśród drzewostanu występują zwietrzałe skały piaskowcowe o osobliwych kształtach: grzybów, kominów, kazalnic itp. Skałki te ciągną się na długości około 1 kilometra. Wysokość skał dochodzi do 8 metrów. Te przedziwne kształty skały uzyskały na skutek wietrzenia i działalności wiatru, sprawiły to także […]

czytaj dalej