Uroczystości 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Karczówce w Kielcach

Uroczystości rocznicowe wybuchu Powstania Styczniowego zostały zorganizowane przez Księży Pallotynów z Karczówki, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, Stowarzyszenie Ochrony Tradycji Genius Loci „Karczówka” oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj dalej