Rezerwat przyrody „Krzemionki”

Rezerwat częściowy, pow. 378,79 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Magonie, gmina Bodzechów. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Kunów PKP, MPK – pomnik bitwy pod Janikiem – Dębowa Wola MPK, PKS – Krzemionki Opatowskie – Magonie – Bałtów – Pętkowice PKS. Cel ochrony: „Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych, rzadkich i chronionych gatunków […]

czytaj dalej