Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe - Portal Turystyczny SWIETOKRZYSKIE.PL


Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe

W skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wchodzi 8 parków o łącznej powierzchni prawie 120 tysięcy hektarów, z otuliną - ponad 250 tysięcy hektarów.

Każdy z parków charakteryzuje się specyficznymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi. Najcenniejsze obszary i obiekty objęte są ochroną - na terenie parków z otulinami jest ich 284.

Parki krajobrazowe
na terenie wojewówdztwa świętokrzyskiego:

 • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy
 • Sieradowicki Park Krajobrazowy
 • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy
 • Nadnidziański Park Krajobrazowy
 • Szaniecki Park Krajobrazowy
 • Kozubowski Park Krajobrazowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych obejmuje ponadto 8 obszarów chronionego krajobrazu - chronionych ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniących funkcję korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu
na terenie wojewówdztwa świętokrzyskiego:

 • Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Cisowsko–Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Chęcińsko–Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności