Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Białe Ługi"


Rezerwat przyrody o powierzchni 408,44 ha, jeden z największych na terenie Gór Świętokrzyskich.


Jest to kompleks torfowisk śródleśnych różnych typów i w różnych stadiach rozwoju z ciekawymi zespołami roślinności bagiennej. Torfowiska, których głębokość dochodzi do 3 metrów porośnięte są karłowatą sosną i brzozą, a z mniejszych roślin występują: żurawina błotna, wawrzynek wilczełyko oraz wełnianka błotna, od której białych kwiatów pochodzi pierwszy wyraz nazwy rezerwatu. Natomiast "ługi" w gwarze ludowej znaczą: bagno. W rezerwacie tym ma swe siedlisko czarny bocian. 

Najkrótsze dojście do rezerwatu od przystanku PKS Niwy.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności