Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Góra Dobrzeszowska"


Rezerwat częściowy, pow. 24,57 ha, utworzony w 1982 roku. Miejscowość Dobrzeszów, gmina Łopuszno. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Kuźniaki PKS - Góra Dobrzeszowska (5 km) - Gruszka - Jóźwików PKS - Węgrzyn - Grębosze - Mościska Małe - Mościska Duże - Sielpia Wielka (22 km).


Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu naturalnych czynników przyrodniczych (wychodnie piaskowców, morfologia terenu, walory krajobrazowe, zbiorowiska roślinne), jako integralnego elementu unikalnego kompleksu prehistorycznych obiektów kultury materialnej". Rezerwat obejmuje część szczytową Góry Dobrzeszowskiej zbudowanej z piaskowców dolnotriasowych odsłaniających się w formie rumowisk skalnych i pojedynczych, dużych głazów. Na wzniesieniu tym znajdowało się miejsce kultu pogańskiego, którego pozostałością są resztki wałów kamiennych. Obszar rezerwatu porośnięty jest lasem z przewagą jodły, brzozy i grabu.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności