Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Dziki Staw"


Rezerwat częściowy, pow. 6,52 ha, utworzony w 1998 roku. Miejscowość Grobla, gmina Rytwiany. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego z chronionymi gatunkami flory i fauny".


W części rezerwatu dominuje modrzew w wieku ok. 130 lat, występuje tu także sosna oraz olcha czarna i czeremcha. W podszycie rośnie leszczyna i kruszyna. W innej części rezerwatu jest jeziorko potorfowe o pow. ponad 2 ha i maksymalnej głębokości do 2 metrów. W okolicy jeziorka gniazdują: dzika kaczka, perkoz, czernica, łyska, cyranka, głowienka, błotnik stawowy.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności