Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Modrzewie"


Rezerwat częściowy, pow. 5,08 ha, utworzony w 1971 roku. Miejscowość Bałtów, gmina Bałtów. Dojście znakowanym szlakiem koloru: niebieskiego: Sudół Dolny PKS, MZK - Krzemionki k/Ostrowca Świętokrzyskiego PKS, MZK - Magonie - Bałtów PKS, MZK - Pętkowice PKS, MZK. Cel ochrony: "Zachowanie dla potrzeb naukowych i dydaktycznych fragmentu zespołu leśnego o charakterze pierwotnym z udziałem modrzewia polskiego, podszyciem i runem charakterystycznym dla lasu liściastego rosnącego na glebach lessowych".


Rezerwat leży w wąwozie lessowym o stromych zboczach. Zbocza wąwozu po obydwu stronach drogi pokryte są lasem pochodzenia naturalnego w którym występuje modrzew polski, którego niektóre egzemplarze mają ponad 200 lat. Obok modrzewia polskiego w rezerwacie rośnie dąb, osika, brzoza i grab. Z roślin chronionych spotykane są: lilia złotogłów, obuwik i konwalia majowa.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności