Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Lisiny Bodzechowskie"


Rezerwat częściowy, pow. 36,59 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Bodzechów, gmina Bodzechów. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego o charakterze naturalnym, porastającego jary lessowe".


Uroczysko w którym położony jest rezerwat należało do byłego majątku Bodzechów i łączy się bezpośrednio z parkiem podworskim. Na drzewostan rezerwatu składa się: sosna w wieku około 200 lat, lipa i dąb w tym samym wieku oraz jawor, osika, grab i klon. Spotkać tu można pojedyncze dęby w wieku do 300 lat. Podszycie stanowią: leszczyna, tarnina, berberys, głóg. Natomiast w runie występują: paprocie, szczawik, kopytnik, fiołek i trawy.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności