Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Kamień Michniowski"


Rezerwat częściowy, pow. 10,50 ha, utworzony w 1978 roku. Miejscowość Michniów, gmina Bodzentyn. Dojście znakowanymi szlakami turystycznymi koloru niebieskiego: Suchedniów PKP - źródło "Burzący Stok" - Kamień Michniowski (10 km) [początek szlaku czarnego do kaplicy św. Barbary] - Michniów - Berezów PKP (15 km), czarnego: kaplica św. Barbary (Barbarka) - Kamień Michniowski (2 km) [połączenie ze szlakiem niebieskim].


Cel ochrony: "Zachowanie naturalnych wielogatunkowych zbiorowisk leśnych oraz wychodni skał piaskowca triasowgo z ciekawą roślinnością naskalną". Rezerwat obejmuje część szczytową wzniesienia Kamień Michniowski (433 m npm) zbudowanego z dolnodewońskich piaskowców i piaskowców kwarcytowych,które tworzą dużych rozmiarów wychodnie. Obszar rezerwatu porasta las z dominującą jodłą, występuje tu także buk i sosna. W podszyciu spotkać można leszczynę, jarzębinę, trzmielinę i bez koralowy.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności