Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Skały pod Adamowem"


Rezerwat częściowy, pow.8,98 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Adamów, gmina Brody. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wychodni piaskowców dolnojurajskich".


Teren rezerwatu pokryty jest lasem mieszanym z udziałem sosny, dębu i świerka w wieku około 150 lat. Na stoku zbocza odsłaniają się na przestrzeni około 1 kilometra skałki piaskowcowe przybierające ciekawe kształty. Na skutek procesów wietrzenia piaskowca o różnej twardości powstały progi skalne, nisze i okapy. Na skałach rosną - w niektórych miejscach tworząc kaskady - różne gatunki paproci.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności