Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Zielonka"


Rezerwat częściowy, pow. 21,09 ha, utworzony w 1974 roku. Miejscowość Czyżów Szlachecki, gmina Zawichost. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego".


Teren rezerwatu jest pagórkowaty, poprzecinany wąwozami, niektóre ze stromymi zboczami. Dominującym drzewostanem jest lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Spotkać tu można pomnikowe okazy bzu czarnego o obwodzie pnia 80 i 83 cm, oraz leszczyny o obwodzie pnia 71 cm. Na terenie rezerwatu rośnie ok. 200 gatunków roślin naczyniowych.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności