Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Moczydło"


Rezerwat częściowy, pow. 16,21 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Jaworznia, gmina Piekoszów. Cel ochrony: "Zachowanie dla celów naukowo-dydaktycznych licznych, dobrze zachowanych w terenie pozostałości górnictwa kruszcowego w formie szpar i szybików wyznaczających w terenie wyjątkowo czytelny obraz regionalnej mineralizacji kruszcowej".


Rezerwat obejmuje wzniesienie Moczydło (317 m npm), na terenie którego od XVII do początków XX wieku istniało górnictwo kruszcowe. Pozostałością działalności górniczej są "szpary" i szybiki wyznaczające linie występowania kruszcu. Dawne kamieniołomy są bardzo zarośnięte i trudne do odszukania w terenie. Podobnie "szpary", które dodatkowo są zasypywane śmieciami z okolicznych domów.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności