Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego"


Rezerwat o powierzchni 17,95 ha, utworzony w 1999 roku. Rezerwat znajduje się w Kielcach w widłach ulic: Poniatowskiego i Wojska Polskiego. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu wyrobisk odsłaniających profile wapieni dewońskich. Stanowisko bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości dewońskich".


Obejmuje on teren byłego kamieniołomu, jednego z największych w regionie świętokrzyskim. Wiele miejsca w swej pracy naukowej poświęcił Wietrzni Zbigniew Rubinowski, geolog z Kielc. Wietrznia jest stanowiskiem niezwykle bogatej i dobrze zachowanej fauny dewońskiej. Opisano z tego miejsca kilkadziesiąt gatunków skamieniałości, między innymi koralowce czteropromienne, gąbki krzemionkowe, ramienionogi, liliowce. Na terenie całego rezerwatu występują zjawiska krasowe, zarówno krasu kopalnego, jak i współczesnego. W wielu miejscach na skutek działalności krasowej występują osuwiska. W chwili obecnej udokumentowano na Wietrzni 5 schronisk skalnych i jaskiń, z których najdłuższa "Jaskinia na Wietrzni" liczy 60 metrów.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności