Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Góry Pieprzowe"


Rezerwat o powierzchni 18,01 ha, utworzony w 1979 roku. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego z Sandomierza - 3 km. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentów muraw i zarośli kserotermicznych z interesującą fauną owadów".


Rezerwat obejmuje fragment stromej krawędzi zbocza doliny Wisły. Zbudowane z łupków kambryjskich barwą przypominającą pieprz - stąd nazwa.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności