Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Milechowy"


Rezerwat o powierzchni 133,78 ha, utworzony w 1978 roku. Cel ochrony: "Zachowanie zbiorowisk leśnych o cechach zespołów naturalnych oraz kserotermicznych zespołów zaroślowych i murawowych z licznymi gatunkami roślin chronionych".


Rezerwat obejmuje część szczytową Góry Milechowskiej (326 m npm) zbudowanej z wapieni górnojurajskich. W wyniku procesów krasowych powstało tu wiele jaskiń, z których największą jest "Piekło pod Małogoszczem" o długości korytarzy 17,5 m. Obszar rezerwatu jest bardzo atrakcyjny krajobrazowo: występują tu liczne wąwozy i skalne ściany. Dolne partie rezerwatu pokrywają bory sosnowe, na grzbietach wzniesień występuje las mieszany. Na jednym ze wzniesień znajduje się pomnik pilota wojskowego, który zginął w katastrofie lotniczej pod Lwowem w 1920 roku.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności