Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Wzgórza Sobkowskie"


Rezerwat o powierzchni 37,43 ha, utworzony w 2005 roku. Celem ochrony jest zachowanie uwarunkowanych antropogenicznie muraw i zarośli kserotermicznych z licznymi gatunkami roślin chronionych.


Wśród roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową na terenie rezerwatu występują: zawilec wielkokwiatowy, wiśnia karłowata, goryczka krzyżowa, podkolan biały i sasnka łąkowa.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności