Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Góra Rzepka"


Rezerwat o powierzchni 9,09 ha, utworzony w 1981 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wychodni skał dewońskich oraz pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego rud ołowiu".


W odległości 0,2 km znakowany szlak koloru żółtego: Chęciny - Korzecko - Grzywy Korzecz-kowskie - Jedlnica - Grząby Bolmińskie - góra Miedzianka - Zajączków - Wierna Rzeka PKP. Rezerwat obejmuje część dawnego wyrobiska kamieniołomu na górze Rzepce. Wzniesienie zbudowane jest ze skał środkowo i górnodewońskich: dolomitów oraz wapieni stromatoporowo-koralowcowych i wapieni płytowych. W szczytowej części wzniesienia występują ślady dawnego górnictwa kruczcowego. Na terenie rezerwatu występuje roślinność kserotermiczna, między innymi dziewięćsił i zawilec wielkokwiatowy.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności