Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Kadzielnia"


Rezerwat o powierzchni 0,60 ha, utworzony w 1962 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin, a szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne".

Zobacz film!


Kadzielnia to charakterystyczne dla krajobrazu Kielc wzgórze o wysokości 295 m npm usytuowane w południowej części miasta. Ochroną rezerwatową objęta jest Skałka Geologów, będąca szczytem pierwotnego wzgórza. Ciekawe rośliny zawsze występowały na Kadzielni, zbierano tu głównie te, które służyły do wyrobu kadzideł - stąd nazwa wzniesienia.

Na Kadzielni występuje kras kopalny i zjawiska krasowe w postaci schronisk, lejów i jaskiń. 16 jaskiń znajduje się na terenie Skałki Geologów, czyli rezerwatu, jedna w pobliżu amfiteatru i 8 w ścianie wschodniej dawnego kamieniołomu. Aktualnie trwają prace przygotowujące trasę turystyczną w jaskiniach: Prochownia, Szczelina i Wschodnia. Więcej na ten temat: www.geopark-kielce.pl

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności