Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Rosochacz"


Rezerwat częściowy, pow. 30,44 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Lubienia, gmina Brody. Cel ochrony:zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych naturalnych, wielogatunkowych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki.


Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna o długości 2 km. Wzdłuż trasy umieszczonych jest 29 stanowisk edukacyjnych w postaci tablic z opisem roślin chronionych lub zagrożonych wyginięciem. Gatunkiem dominującym jest olsza i sosna. W podszycie występują: bez czarny i koralowy, kruszyna, leszczyna, trzmielina, kalina. W runie wyróżniają się: borówka czernica, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity oraz mchy.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności