Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Krzemionki"


Rezerwat częściowy, pow. 378,79 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Magonie, gmina Bodzechów. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Kunów PKP, MPK - pomnik bitwy pod Janikiem - Dębowa Wola MPK, PKS - Krzemionki Opatowskie - Magonie - Bałtów - Pętkowice PKS.


Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych, rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz kopalni krzemienia pasiastego, a także wyrobisk górniczych i śladów obozowisk górników". Rezerwat leży w odległości około 8 kilometrów od centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Ochroną w tym rezerwacie objęto liczne pola górnicze z młodszej epoki kamiennej (2-3 tysiące lat p.n.e.) ciągnące się półkolem od miejscowości Magonie do Rudy Kościelnej na odległości około 5 km. Ilość szybów górniczych na tych polach określa się na ponad 3 000. Wydobywano tu krzemień pasiasty służący do wyrobu broni i narzędzi gospodarskich. Są to największe i najlepiej zachowane z dotychczas znanych kopalni podziemnych z tego okresu. Najlepiej zachowane chodniki przystosowano do turystycznego zwiedzania. Na terenie rezerwatu utworzono muzeum pokazujące historię odkrycia kopalni i przedmioty wydobyte podczas prac archeologicznych. Bardzo ciekawa jest flora rezerwatu, w którym ustalono 384 gatunki roślin. Dla lepszego ich poznania utworzono kilka przyrodniczych ścieżek dydaktycznych.

Więcej - www.krzemionki.pl

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności