Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Wiślica


znajduje się tu gotycki kościół kolegiacki fundacji Kazimierza Wielkiego; w podziemiach świątyni zachowały się fundamenty dwóch wcześniejszych kościołów z tzw "płytą wiślicką".


W średniowieczu jeden z ważniejszych grodów Małopolski.

Od 1326 do 1869 roku miasto, obecnie wieś gminna w powiecie buskim nad Nidą.

Obok kolegiaty jest Dom Długosza oraz pawilon, w którym eksponowana jest misa chrzcielna i fundamenty wczesnoromańskiego kościółka.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności