Pomniki przyrody (wybrane)
w województwie świętokrzyskim


Bałtów


Skałki

Pomnik przyrody nr 125
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bałtów W dolinie rzeki Kamiennej występuje grupa skał zbudowana z białych wapieni koralowych. Grupę tworzy kilka form skalnych osiągających wysokość do 10 metrów.


Bęczków


Grzęda skalna koło Bęczkowa

Pomnik przyrody nr 155
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Górno Grzęda skalna wieńcząca stok wzniesienia w pobliżu miejscowości Bęczków. Długość jej wynosi ok. 100 metrów, a wysokość od 5 do 15 metrów. Zbudowana jest z biało-szarych piaskowców kwarcytowych o spoiwie krzemionkowym.

Wychodnia piaskowca kwarcytowego

Pomnik przyrody nr 156
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Górno Wychodnia piaskowca kwarcytowego tworząca urwiska i skałki na skraju miejscowości.


Bieliny


Skałki "Kamień-Ławki"

Pomnik przyrody nr 129
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bieliny Na zboczu niewielkiego wzniesienia opadającego do potoku będącego dopływem Belnianki znajdują się cztery grupy skałek zbudowanych z szaroczerwonych i czerwonych dolomitów.


Bocheniec


Wychodnia skalna

Pomnik przyrody nr 750 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Małogoszcz Bocheniec Fragment wychodni skalnej wapieni jurajskich długości ok. 50 metrów, usytuowany na północnym krańcu grzbietu góry Bocheńskiej (Czubatki). W obrębie wychodni znajdują dwie niewielkie jaskinie w formie studni skalnych.


Bodzentyn


Lipa drobnolistna

Pomnik przyrody nr 91
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bodzentyn Obwód na wysokości 130 cm: 505 cm, wysokość 23 metry, wiek ok. 300 lat. Lipa znajduje się w pobliżu kościoła św. Ducha.


Chęciny


Urwisko skalne i jaskinia

Pomnik przyrody nr 146
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Chęciny Urwisko skalne o długości ok. 50 metrów i wysokości do 6 metrów znajduje się w pobliżu szczytu Czerwonej Góry. Powyżej tego urwiska znajduje się jaskinia o długości ok. 10 metrów.


Ciosowa


Odsłonięcie geologiczne

Pomnik przyrody nr 193
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Miedziana Góra Ściana skalna o wysokości do 20 metrów i długości około 70 metrów, w nieczynnym kamieniołomie dolnotriasowych czerwonych piaskowców.


Cisów


Cis pospolity - Taxus baccata

Pomnik przyrody nr 352
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Daleszyce Obwód pnia: 210cm, wysokość 11 metrów. Drzewo rośnie w przysiółku Zakościele, przy posesji nr 50.

Cis pospolity - Taxus baccata 6 sztuk

Pomnik przyrody nr 353
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Daleszyce Obwód pni: 50-157, wysokość 8 metrów. Drzewa rosną przy budynku plebanii kościoła w Cisowie.


Ćmińsk Kościelny


Grodowe Źródło

Pomnik przyrody nr 854 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Miedziana Góra Ćmińsk Kościelny Żródło znajduje się u zachodniego podnóża zbocza góry Grodowej przy drodze z miejscowości Podlesie do Podgrodu.


Dobrzeszów


Skałka

Pomnik przyrody nr 183
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Łopuszno Skałka znajduje się w lesie, około pół kilometra od mostu na rzece Łośna w miejscowości Kuźniaki. Grzęda skalna zbudowana z czerwonych i różowych piaskowców dolnego triasu ma długość około 50 metrów i miejscami dochodzi do wysokości 4 metrów.


Doły Biskupie


Odsłonięcie geologiczne

Pomnik przyrody nr 160
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Kunów Odsłonięcie stanowi fragment ściany nieczynnego kamieniołomu dolomitu na zachodnim zboczu doliny rzeki Świśliny.


Gałęzice


Odsłonięcie geologiczne

Pomnik przyrody nr 144
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gminy: Chęciny i Piekoszów W wysokich do 8 metrów ścianach odsłaniają się permskie wapienie drobnoziarniste i pelityczne. Odsłonięcie znajduje się około 200 metrów od ostatnich zabudowań wsi Gałęzice.


góra Września


Rumowisko skalne

Pomnik przyrody nr 150
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Daleszyce Rumowisko skalne typu małego gołoborza znajduje się w części przyszczytowej zbocza. Zbudowane jest z piaskowcowych bloków skalnych o wielkości do 1,5 metra. W pobliżu biegnie niebieski szlak turystyczny z Widełek do Daleszyc.


Jastrzębia


Skałki "Brama piekielna"

Pomnik przyrody nr 009
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bliżyn To jeden z najbardziej oryginalnych skalnych zabytków województwa. Na dwóch blokach piaskowców dolnotriasowych oparty jest trzeci blok z tego samego surowca, tworząc rodzaj bramy.


Kielce


Daglezja (jedlica Douglasa) - Pseudotsuga taxifolia

Pomnik przyrody nr 717 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
ul. Ściegiennego 2 (WDK) Obwód na wysokości 130 cm - 205 cm, wysokość 27 metrów.

Dąb bezszypułkowy - Quercus petrae "Filip"

Pomnik przyrody nr 396
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
ul. Radiowa 12 Obwod pnia na wysokości 130 cm: 195 cm, wysokość 20 metrów.

Dąb bezszypułkowy - Quercus petraea

Obwód na wysokości 130 cm: 375 cm, wysokość 25 metrów.
ul. Karczunek

Dąb czerwony (Quercus rubra)

Nr 865 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach.
ul. Żółkiewskiego 38 Kielce Obwód pnia 278 cm, wysokość 21 metrów, wiek około 80 lat.

Dąb szypułkowy "Artur" (Quercus robur)

Nr 864 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach.
ul. Bobrzańska 8 Kielce Obwód pnia 336 cm, wysokość 25 metrów, wiek około 90 lat.

Dąb szypułkowy "Ryszard" - Quercus robus

Obwód pnia 264 cm, wysokość 21 m, wiek około 70 lat.
ul. Zagnańska 38

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Pomnik przyrody nr 711 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
Al. Solidarności / ul. Orzeszkowej Kielce Obwód pnia 228 cm, wieku około 90 lat.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Pomnik przyrody nr 716 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
ul. Sieje 50 Kielce Obwód pnia 309 cm, wiek około 160 lat.

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

Pomnik przyrody nr 713 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
ul. Seminaryjska 26 Obwód pnia na wysokości 130 cm: 221 cm, wysokość 20 metrów.

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

Pomnik przyrody nr 712 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
ul. Warszawska (obok posesji Domu Księży Emerytów) Obwód pnia na wysokości 130 cm: 226 cm, wysokość 22 metry.

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

Obwód pnia na wysokości 130 cm: 249 cm, wysokość 28 metrów.
ul. Ogrodowa 3

Kasztanowiec biały - Aesculus hippocastanum

Obwód na wysokości 130 cm - 274 cm, wysokość 19 metrów.
ul. Duża 9

Kasztanowiec biały - Aesculus hippocastanum

Obwód na wysokości 130 cm - 244 cm, wysokość 20 metrów.
ul. Żeromskiego (na wprost posesji nr 5)

Kasztanowiec biały - Aesculus hippocastanum

Obwód pnia na wysokości 130 cm: 356 cm, wysokość 23 metry.
ul. Owocowa 11

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

ul. Prosta Kielce grubość na wys. 130 cm: 100 cm, wysokość: 25 metrów

Orzech czarny - Juglans nigra

Obwód pnia na wysokości 130 cm: 79 cm, wysokość 17 metrów.
ul. Wesoła 56

Perełkowiec japoński - Sophora japonica (2 sztuki)

Pomnik przyrody nr 714 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
ul. Kościuszki 6

Robinia biała (grochodrzew, biała akacja) - Robinia pseudoacacia

Pomnik przyrody nr 719 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
ul. Sienkiewicza 2 Obwód pnia na wysokości 130 cm: 216 cm, wysokość 20 metrów.

Robinia biała (grochodrzew, biała akacja) - Robinia pseudoacacia

Obwód pnia na wysokości 130 cm - 258 cm, wysokość 20 metrów.
ul. Posłowicka 98 Kielce

Topola biała i sosna wejmutka

Pomnik przyrody nr 852 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
ul. Dobromyśl 15 Kielce Topola biała (Populus alba) - o obwodzie pnia 546 cm i wysokości 25 metrów, wiek około 120 lat. Sosna wejmutka (Pinus strobus) - o obwodzie pnia 258 cm i wysokości 26 metrów, wiek około 110 lat.


Klonów


Skały

Pomnik przyrody nr 038
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Łączna Na północnym stoku góry Bukowej znajduje się grupa form skalnych: dużych baszt i stołów o wysokości do 5 metrów. Skały zbudowane są z dolnotriasowych piaskowców jasnoszarych i popielatych.


Kostomłoty


Skałka koło góry Trójecznej

Pomnik przyrody nr 184
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Masłów Skałka znajdująca się w lesie, na zachodnim krańcu grzbietu góry Trójecznej, w pobliżu linii kolejowej Kielce - Skarżysko-Kamienna. Wysokość do 4 metrów. Zbudowana jest z dolnodewońskich piaskowców kwarcytowych.


Koziel


Próg skalny w miejscowości Koziel

Pomnik przyrody nr 219
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Raków Próg skalny o wysokości do 4 metrów i długości około 25 metrów. Zbudowany jest z jasnoszarych piaskowców drobno- i średnioziarnistych.


Krajno


Lipa szerokolistna

Pomnik przyrody nr 4
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Górno Obwód drzewa 450 cm, wysokość 25 metrów, wiek około 300 lat.


Krajno Wymyślona


Skałka

Pomnik przyrody nr 157
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Górno Skałka mająca formę grzyba skalnego, zbudowana z górnokambryjskiego piaskowca kwarcytowego.


Kunin


Źródło "Malinowy Stok"

Pomnik przyrody nr 237
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Waśniów Źródło zboczowe tworzące niewielki bezimienny ciek wodny.


Kurozwęki


Platany

Pomnik przyrody nr 701
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Staszów 3 platany w wieku ok. 300 lat w parku przypałacowym


Kuźniaki


Usypisko głazów i blok skalny na zboczu góry Kuźniackiej

Pomnik przyrody nr 230
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Strawczyn Usypisko głazów i blok skalny, na obszarze o długości około 40 i szerokości 20 metrów. Położone jest na zboczu góry Kuźniackiej w pobliżu czerwonego szlaku turystycznego. Bloki i głazy zbudowane są z dolnotriasowych piaskowców jasnoszarych o zróżnicowanym uziarnieniu.


Łagów


Odsłonięcie geologiczne

Pomnik przyrody nr 169
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Łagów Skarpa o długości około 40 metrów i wysokości do do 10 metrów w wąwozie Dule, w której występują odsłonięcia czarnych i ciemnoszarych wapieni.


Makoszyn


Cis pospolity

Pomnik przyrody nr 87
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bieliny Drzewo o wysokości ok. 7 metrów i wieku około 400 lat rośnie przy drodze Kielce - Opatów, obok kościoła.


Małogoszcz


Jaskinia "Piekło"

Pomnik przyrody nr 007
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Małogoszcz Jaskinia znajduje się w górnej części wąwozu, wcinającego się w zbocza góry Milechowskiej. Ma ona 17,5 m korytarzy.


Marzęcin


Odsłonięcie geologiczne

Pomnik przyrody nr 213
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Pińczów Skarpa i próg skalny o wysokości około 3 metrów zbudowane z gipsów wielkokrystalicznych - tzw. "jaskółczych ogonów".


Mąchocice Kapitulne


Skałka

Pomnik przyrody nr 186
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Masłów Obiekt znajduje się na zboczu góry Dąbrówki w pobliżu Ameliówki. Na powierzchni około 100 metrów kwadratowych znajdują się urwiska, bloki skalne i niewielkie progi skalne o wysokości do 2,5 metra zbudowane z szarych piaskowców kwarcytowych górnego kambru.

Skałka "Wielki Kamień"

Pomnik przyrody nr 039
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Masłów Skała na grzbiecie Klonówki o długości ok. 25 i szerokości ok. 10 i wysokości 5 metrów

Skałki "Kamieńczyk"

Pomnik przyrody nr 185
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Masłów Próg skalny o wysokości do 7 metrów oraz urwisko skalne o wysokości do 3 metrów i dlugości około 40 metrów zbudowane z szarych piaskowców kwarcytowych znajduje się na wschodnim skłonie góry Klonówki.


Michniów


Dąb szypułkowy

Pomnik przyrody nr 030
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Suchedniów Drzewo w wieku około 300 lat, pierśnica - 145 cm, rozpiętość korony 17 metrów.


Miedziana Góra


Urwisko skalne "Piekło"

Pomnik przyrody nr 034
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Miedziana Góra W części grzbietowej góry Kamień znajdują się skałki o długości ok. 15 metrów i wysokości 6-7 metrów zbudowane z piaskowców kwarcytowych.


Mnin


Głaz narzutowy, obok domu nauczyciela

Pomnik przyrody nr 174
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Słupia obwód głazu 650 cm, wysokość 0,5 metra

Głazy narzutowe - 2 sztuki

Pomnik przyrody nr 173
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Słupia Głazy znajdują się przy drodze Mnin - Ruda Pilczycka, około 700 metrów od centrum miejscowości.


Nowek-Łazy


Skałki koło miejscowości Kuźniaki

Pomnik przyrody nr 182
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Łopuszno Skałki w formie ambony utworzone z gruboziarnistych piaskowców dolnotriasowych. Znajdują się w pobliżu szlaku niebieskiego Kuźniaki - Sielpia, około 2 km na zachód od miejscowości Kuźniaki.


Piekło


Skały "Piekło"

Pomnik przyrody nr 071
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Końskie W sosnowym lesie znajduje się kilka bloków skalnych zbudowanych z jasnoszarych i żółtawych piaskowców płytowych.


Polana Langiewicza


Sosna pospolita

Pomnik przyrody nr 105
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Wąchock Sosna - wiek ok. 200 lat, obwód pnia na wysokości 1,3 m - 2,53 m, wysokość 35 m.


Rataje


Dąb szypułkowy

Pomnik przyrody nr 66
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Wąchock Dąb szypułkowy - wiek ok. 200 lat, obwód pnia na wysokości 1,3 m - 3,30 m, wysokość 20 m, rozpiętość korony 21 m.


Ruda


Skały

Pomnik przyrody nr 137
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Brody Skały znajdują się na stromym wzniesieniu, opadającym do terasy zalewowej sztucznego zbiornika na rzece Kamiennej w Brodach. Ściany skalne tworzą tu urwiska, ambony, baszty i inne fantastyczne kształty.


Sieraków


Jałowiec pospolity - Juniperus communis L. (w formie drzewiastej)

Pomnik przyrody nr 293 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
Sieraków 2


Siesławice


Odsłonięcie geologiczne

Pomnik przyrody nr 141
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Busko-Zdrój Ściana starego wyrobiska o długości 70 i wysokości 5 metrów, w której odsłaniają się gipsy grubokrystaliczne.


Skarżysko-Kamienna


Dąb szypułkowy

Pomnik przyrody nr 498
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Skarżysko-Kamienna Wiek ok. 300 lat, wysokość ok. 20 metrów. Dąb znajduje się na terenie Muzeum im. Orła Białego.

Skały

Pomnik przyrody nr 224
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
Skarżysko-Kamienna Skały znajdują się w pobliżu zalewu w Rejowie. Formy skalne zbudowane są z dolnotriasowych piaskowców średnio i gruboziarnistych.


Skiby


Jaskinia "Piekło" koło Chęcin

Pomnik przyrody nr 033
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Chęciny W długim na około 60 metrów i wysokim do 8 metrów urwisku skalnym znajdują się 3 otwory prowadzące do jaskini, zwanej "Piekłem skibskim". Korytarze jaskini mają 57 metrów długości. W pobliży głównego wejścia znajduje się niewielkie zagłębienie, będące pozostałością po robotach górniczych, prowadzonych tu w przeszłości.


Szewce


Kamieniołom Szewce na górze Okrąglica

Pomnik przyrody nr 877 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Sitkówka-Nowiny Szewce


Szewna


Skałka "Sfinks"

Pomnik przyrody nr 133
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Szewna Baszta skalna o wysokości do 8 metrów, położona na wschodnim zboczu doliny rzeki Kamionki. Zbudowana jest z piaskowców dolnojurajskich serii ostrowieckiej (sycemur).


Śniadka Druga


Buk pospolity (Fagus silvatica)

Pomnik przyrody nr 302 w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach.
gmina Bodzentyn Znajduje się przy drodze, na wprost zabudowań nr 11. Obwód pnia na wysokości 1,3 m - 3,6 m, pierśnica - 1,15 m, wysokość 23 metry.


Tarczek


Dęby

Pomnik przyrody nr 063
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Pawłów Drzewa w wieku około 300 lat rosną na terenie dawnego parku podworskiego.

Dwie lipy - Tilia sp. oraz topola biała - Populus alba

Pomnik przyrody nr 46
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Pawłów Obwody pni na wysokości 1,3 metra od 3,20 do 4,50 merta, wiek lip - około 300 lat, topoli - około 200 lat. Drzewa znajdują się obok kościoła.


Trzcianka


Źródło

Pomnik przyrody nr 205
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Nowa Słupia Źródło szczelinowo-warstwowe znajduje się na południowym zboczu pasma Łysogór, na granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Woda wypływa z rumoszu kwarcytów kambryjskich.


Wąsosza


Dąb szypułkowy

Pomnik przyrody nr 309
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Zagnańsk Drzewo rośnie na skraju lasu. Wysokość dębu ok. 26 metrów.


Węglów


Skałka "Cygańska Kapa"

Pomnik przyrody nr 242
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Wąchock Skałka znajduje się przy drodze leśnej z Parszowa na Wykus. Jest to próg skalny zbudowany z piaskowców dolnotriasowych. Ma on długość około 40 metrów i wysokość do 3,5 metra.

Skałki "Biały Kamień"

Pomnik przyrody nr 241
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Wąchock Skałki znajdują się przy drodze leśnej z miejscowości Mostki na Wykus. Zbudowane są z dolnotriasowych piaskowców średnioziarnistych. Mają kształty kazalnic skalnych, progów i stołów, osiągają wysokość do 2 metrów.


Wojtyniów


Skałki "Piekło Dalejowskie"

Pomnik przyrody nr 131
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bliżyn Skałki zbudowane z piaskowców dolnotriasowych tworzą różne formy: małe urwiska, progi, stoły i bloki skalne.


Wrzosy


Skałki

Pomnik przyrody nr 145
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Chęciny Grupa niewielkich progów skalnych znajdujących się na wschód od góry Zamkowej zbudowanych z piaskowców.


Wzdół Kolonia


Lipa drobnolistna

Pomnik przyrody nr 291
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bodzentyn Lipa drobnolistna o wysokości 25 metrów, wieku około 150 lat. Rośnie w pobliżu kościoła.


Wzdół Rządowy


Modrzewie europejskie

Pomnik przyrody nr 292
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bodzentyn 2 modrzewie europejskie o wysokości 40 metrów, w wieku około 130 lat. Drzewa rosną na końcu wsi, pomiędzy drzewami znajduje się krzyż.

Źródło "Burzący Stok"

Pomnik przyrody nr 358
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Bodzentyn Naturalne źródło szczelinowe o wydajności 6 metrów sześciennych na godzinę.


Zagnańsk


Dąb "Bartek"

Pomnik przyrody nr 1
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Zagnańsk Legendarne drzewo znajduje się na skraju miejscowości przy drodze nr 750. Wiek "Bartka" oceniany jest na 600-1200 lat (według różnych źródeł).

Odsłonięcie geologiczne

Pomnik przyrody nr 252
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Zagnańsk Filar skalny o wysokości około 20 metrów znajduje się w nieczynnym kamieniołomie Zachełmie. W dolnej częśći filaru odsłaniają się dolomity środkowodewońskie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. W nieczynnym kamieniołomie odkryto tropy tetrapoda, który wyszedł tu z płytkiego morza na ląd 395-397 mln lat temu.


Zajączków


Odsłonięcie geologiczne

Pomnik przyrody nr 207
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Piekoszów W ścianach - wysokich do 12 metrów - dawnego kamieniołomu wapienia występują żyły kalcytowe z galeną.

Skałka

Pomnik przyrody nr 206
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach
gmina Piekoszów Forma skalna zbudowana jest z czerwonych piaskowców, gruboziarnistych.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności