Centrum Kulturowo-Archeologiczne
Centrum Kulturowo-Archeologiczne
Nowa Słupia
Adres: ul. Świętokrzyska 59
26-006 Nowa Słupia
Telefon: 41 317 76 04, 507 80 39 86

Na terenie o powierzchni czterech hektarów odtworzona została osada sprzed tysięcy lat. Chaty i ziemianki powstały we współpracy z archeologami, a budowane były taką samą techniką, jak 2 tysiące lat temu.

Osada powstała w miejscu dawnego piecowiska w Nowej Słupi i jest miejscem, w którym można zobaczyć rzemiosło, życie codzienne i duchowe ludzi, którzy mieszkali na tych terenach 2 tysiące lat temu.

To jedyne w Polsce miejsce, w którym prezentowana jest problematyka starożytnej metalurgii żelaza, a wszystkie jego elementy mają potwierdzenie w źródłach historycznych i powstały w oparciu o badania archeologiczne.

Wioska jest wierną rekonstrukcją budownictwa mieszkalnego i gospodarczego kultury przeworskiej, a także obiektów wznoszonych na pograniczu imperium rzymskiego z barbarzyńską częścią Europy.

Osadę można zwiedzać od maja do października. Są tu także organizowane warsztaty edukacyjne, gry terenowe i prezentacje starożytnych rzemiosł.

więcej informacji

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności