Skałka
Skałka
Krajno Wymyślona
Adres: Krajno Wymyślona, gmina Górno

Pomnik przyrody nr 157
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach

Skałka mająca formę grzyba skalnego, zbudowana z górnokambryjskiego piaskowca kwarcytowego.


Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności