Skałki
Skałki
Bałtów
Adres: Bałtów, gmina Bałtów

Pomnik przyrody nr 125
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach

W dolinie rzeki Kamiennej występuje grupa skał zbudowana z białych wapieni koralowych. Grupę tworzy kilka form skalnych osiągających wysokość do 10 metrów.


Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności