Jaskinia "Piekło" koło Chęcin
Jaskinia "Piekło" koło Chęcin
Skiby
Adres: Skiby, gmina Chęciny

Pomnik przyrody nr 033
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach

W długim na około 60 metrów i wysokim do 8 metrów urwisku skalnym znajdują się 3 otwory prowadzące do jaskini, zwanej "Piekłem skibskim". Korytarze jaskini mają 57 metrów długości. W pobliży głównego wejścia znajduje się niewielkie zagłębienie, będące pozostałością po robotach górniczych, prowadzonych tu w przeszłości.


Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności