Skałki koło miejscowości Kuźniaki
Skałki koło miejscowości Kuźniaki
Nowek-Łazy
Adres: Nowek-Łazy, gmina Łopuszno

Pomnik przyrody nr 182
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach

Skałki w formie ambony utworzone z gruboziarnistych piaskowców dolnotriasowych. Znajdują się w pobliżu szlaku niebieskiego Kuźniaki - Sielpia, około 2 km na zachód od miejscowości Kuźniaki.


Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności